In alle ruimtes is het verboden te roken.
Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden.
Het dragen van (schone) sport- of vrije tijdskleding is vereist.
In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg.
Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de oefen- en behandelruimtes behoudens met goedkeuring.
FIT Oudewater is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
Gelieve alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en fietsen tegen de daarvoor bestemde steunen voor het pand.
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de oefenzaal, evenals het maken van video’s en foto’s (Privacy). Uitzondering hierop alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeut. Daarnaast verzoeken wij u het telefoneren in de wachtruimte tot een minimum te beperken.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden volledig in rekening gebracht.
Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.
Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL05 RABO 0368 6706 78 ten name van  FIT Oudewater te Oudewater. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 30,00 plus de wettelijke consumentenrente.
Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.