Bij FIT kunt u terecht voor behandeling fysiotherapie. 

De blessure wordt geanalyseerd en vervolgens zal met u een behandelplan opgesteld worden.

FIT Fysiotherapie richt zich op een actieve benadering van herstel. De Patiënten krijgen inzicht in hun “blessure/aandoening” en leren daar op een juiste manier mee omgaan, zodat herstel kan plaatsvinden. Daarnaast zal gewerkt worden aan het haalbaar maken van de hulpvraag van de patiënt. Massage valt bij FIT niet onder behandeling fysiotherapie.

Behandelinzichten veranderen continu, FIT zet zich in voor de best passende behandelmethode, passend bij de hulpvraag en de klachten van de patiënt.

FIT heeft geen contracten of overeenkomsten met zorgverzekeringen. Hierdoor is het behandeltarief lager in vergelijking met praktijken die dit wel hebben. Kijk goed naar uw zorgverzekering of fysiotherapie vergoed wordt en welke vergoeding er staat voor een behandeling bij een “niet-gecontracteerde” zorgverlener.